Vídeos i tecnologia

El 100% dels pacients prefereixen el flux de treball digital (estudi d’impressió digital enfront a convencional).

En Duran & Burgos nos avalen més de 4 anys treballant amb aquesta tecnologia. el flux 100% digital atorga a l’pacient: més confort, més precisió en el tractament i un estalvi de temps.

https://www.3shape.com/es-es/discover/dentist